10 Yuan Panda China Plata2020

 Oberse: Beijing Temple of Heaven (peple"s Republic of China) 2020

 

 Reverse: Golden Panda Bear, Iying down eating Bamboo

 Country: Republic of China

 Value: 10 Yuan

 Date: 2020

 Weight: 31,10gr

 Diameter: 40mm

 Mint: Peple"s Bank of China

 Purity: 999/9

 Conservation: BU

Sale price

60,00 €

diseño web con ❤ de Gavisa TIC